Obchodní podmínky

Obchodní podmínky – inzerce

Internetová inzertní stránka www.inzercein.cz
je inzertní web provozovaný soukromou osobou, dále jen Provozovatel. 

 1. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží. 

  Na inzertním webu inzercein.cz  je zakázána inzerce:
 • Nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků...
 • Opakované inzerce stále stejného obsahu..
 • Vkládání inzerce do špatné kategorie...
 • Padělků, kopií, napodobenin...
 • Dokladů a technických průkazů...
 • Erotických inzerátů, erotických pomůcek...
 • Kopírování inzere včetně image...
 1. Veškeré služby na stránce inzercein.cz   jsou uživatelům  poskytovány zdarma.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerceIN.cz nebo dobrými mravy.
 3. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Inzercein.cz
 4. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po celou dobu. Registrovaný uživatel má plnou kontrolu (vlastní uživatelské menu) kde může upravovat nebo smazat inzerát či smazat kompletně registraci uživatele. Neregistrovaný uživatel musí požádat ze své e-mailové adresy o smazání - nebo musí postupovat dle pokynu e-mailu vložený inzerát.
 5. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
 6. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
 7. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb www.inzercein.cz ani za způsob jakým služby www.inzercein.cz  využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
 8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb www.inzerce.cz  Neodpovídá za škody, které by uživatelům  nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb www.inzercein.cz  nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 9. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb www.inzercein.cz  věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby www.inzercein.cz  mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
 10. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
 11. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn  zasílat Uživateli jakékoli e-mailové  zprávy, obsahující informace o novinkách, které inzercein.cz nabízí.
 12. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

 

Copyright © inzercein.cz 2019 |   Všechna práva vyhrazena |   www.inzercein.cz |   Kontaktní e-mail : info@inzercein.cz