• Výpověď z pracovního poměru
  • Výpověď nájmu
  • Plná moc
  • Odvolání plné moci
  • Odstoupení od smlouvy
  • Nájemní smlouva
  • Kupní smlouva na nemovitost
  • Darovací smlouva

 

Veškeré potřebné smlouvy najdete zde: vasenaroky.cz/vzory-smluv-zdarma